veidą uždengė daugybė sluoksnių, atsiminimų raizgalynė panardino smulkmenas į miglą.
dar kiek ir matėsi vos šviesesnės dėmės juodame portretas. be užkritusių vokų ir į kairę pasisukusios nosies. bet toks pats šaltas kaip ir tąkart, prieš išeinant. prieš nulipant laiptais. uždarant stiklines duris į kiemą. sustojant. prieš atsidūstant.
toks pats kaip ir prieš susitinkant. ištraukiant savo taurę jam iš pirštų.
2009.05.04

vienas kitą sekantys kadrai, niekinė plokštumėlė, jie išplaukia, plaukia pro ten, kur tu stovėjai, kai mylimoji buvo ilga nosim, kai šaudė, kai plaukai buvo trumpi,
kai devynis kartus apsisukome vienas aplink kitą vizgindami uodegas ir lyg šunys ėmėm uostyti vienas kito kvapą, traukti į save ir mintyse laižyti, kai viskas, lyg viena didelė pradžia, paskutinė pradžia iš pradžių,
kai išleidi paskutinius eurus, kai grįžti nuvargęs iš kelionės į savo lovą, kaip pirmas knygos puslapis, kaip šimtą kartų peržiūrėto mylimo filmo eilutė, kaip saulė, ryte kylanti iš miško ir imanti šildyti, kai daugiau nieko nebesinori, viskas telpa toje sekundėje,
tos dvi taurės, kai plaukai dar buvo ilgi,
tavo pirštuose, tai, kas man beliko, mažytė, sulūžus, plastikinė,
kiek tau įpilti, pasakyk, nes aš nematau,
nepilk, man tavęs užtenka.